Pirkimo taisyklės

TAISYKLIŲ REIKIA LAIKYTIS NE TIK GATVĖJE KAI VAIRUOJATE AUTOMOBILĮ, BET IR PERKANT BET KURIOJE INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE. ŠIOS TAISYKLĖS PAREMTOS LR ĮSTATYMAIS, PRAŠOME JŲ LAIKYTIS.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. “UAB Hibdeta” (toliau – Pardavėjas) priklausančioje internetinėje užsakymų sistemoje www.hibdeta.lt (toliau – Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis.
1.2. Laikoma, kad asmuo, yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.
1.3. Užpildęs užklausą Vartotojas tampa klientu (toliau – Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.
1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti užklausas, užsakymus, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.
1.5. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę, bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.
1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

2. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

2.1. Prekių užsakyme klientui, kainos nurodytos su PVM.
2.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.
2.3. Klientas už užsakytas prekes gali atsiskaityti vienu iš būdų:
2.3.1. Išankstiniu būdu bankiniu pavedimu, nurodydamas užsakymo numerį.
2.3.2. Atvykę pas mus į parduotuvę Garšvės g.3A, Kaunas arba Vandžiogalos pl. 11, Kaunas.
Pastaba! Šia funkcija gali pasinaudoti tik klientai kurie pirko daugiau negu du kartus. Kitu atveju vadovautis 2.3.1 punktu.
2.4. Pateikdamas užsakymą Klientas įsipareigoja už Prekes atsiskaityti laiku nurodant atsiskaitymo būda 2.3.1.p., 2.3.2.p.
2.4.1. Kai mokama išankstiniu mokėjimu, Klientas įsipareigoja atsiskaityti per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo iš Pardavėjo.
2.4.3. Jei per nustatytą terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už prekes į Pardavėjo nurodytą sąskaitą, užsakymas anuliuojamas.

3. Prekių užsakymas

3.1. Klientas pasirinkęs jam reikiamą Prekę pateikia Pardavėjui užsakymą.
3.1.1. Kliento patvirtintas užsakymas Pardavėjui išsiunčiamas automatiniu būdu (paspaudus „Siųsti“).
3.2. Kiekvieną kartą Klientas tvirtindamas užsakymą patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.
3.3. Patvirtindamas užsakymą, Klientas įsipareigoja patikrinti, ar visi jo asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.
3.4. Prekės užsakymas pradedamas vykdyti:
3.4.1. Klientui pasirinkus išankstinį apmokėjimą, po pinigų nuskaitymo į Pardavėjo sąskaitą;
3.5. Klientas pildydamas užsakymą nurodo:
3.5.1. Prekės individualias savybes, kiekį,
3.5.2. Prekes priimsiantį asmenį (kai Prekes priima ne pats Klientas) ir pageidaujamą pristatymo laiką, bei kitus duomenis reikalingus prekės pristatymui.
3.6. Kai Klientas pageidauja, kad prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakymo (laukelyje „Pranešimai*“) nurodomas naujas prekių pristatymo adresas ir gavėjo duomenys. Nurodant kitą Prekių gavėją už Prekes galima atsiskaityti tik išankstiniu mokėjimu.
3.7. Užsakymas laikomas pateiktu tik tuomet, kai pardavėjas gauna patvirtinimą iš pardavėjo.
3.8. Pardavėjas priima ir patvirtina tik teisingai užpildytus užsakymus.

4. Prekių garantijos

4.1. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės atitinka šioms Prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus.
4.2. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įteikimo klientui momento.
4.3. Prekių garantiniai terminai numatomi, prekės garantiniuose dokumentuose, arba kai konkretus garantinis laikotarpis nesuteikiamas – LR įstatymuose numatytais pagrindais.
4.4. Prekės grąžinamos, dviejų savaičių laikuotarpyje, tik tos, kurios yra nekokybiškos ar neteisingai parinktos.
4.5. Jeigu prekė buvo įmontuota į automobilį arba kokiu tai būdu praradusi prekinę išvaizdą arba buvo užsakyta tiesiogiai iš gamintojo, ji atgal nepriimama.
4.6. Prekes grąžinant nesant pardavėjo kaltės, jei dėl tam tikrų priežasčių pardavėjui tenka mokėti už grąžinamų prekių priėmimą (pvz., už kurjerių paslaugas ar autobusų siuntas ), prekių grąžinimo kaštai minusuojami iš pirkėjui grąžinamos pinigų sumos.
4.7. Prekes būtina grąžinti nesugadintoje ir neišteptoje originalioje pakuotėje (pakuotės pažeidimas, būtinas įsigytam daiktui apžiūrėti, nelaikomas pakuotės sugadinimu).
4.8. Elektros prekėms garantija nesuteikiama ir šios prekės atgal nepriimamos (pagal Lietuvos Respublikos daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles; prekės kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą – 85.00).
4.9. Jei nesate tikras, ar prekė tikrai tinkama Jūsų automobiliui, susisiekite telefonu konsultacijai arba parašykite elektroniniu paštu.
4.10. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių kokybės pablogėjimą, jei klientas ar asmenys, kuriems klientas perdavė prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra naudojamos.

5. Kitos nuostatos

5.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
5.2. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
5.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal pardavėjo registruojamą vietą.